CPS Canon
Vietnam (EN | Tiếng Việt) Vietnam

Canon Professional Services

Canon Professional Services (CPS) là một dịch vụ thành viên đặc biệt cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đang sử dụng máy ảnh, ống kính và phụ kiện chuyên nghiệp thương hiệu Canon. Các thành viên có thể thưởng thức một loạt các lợi ích, trong đó giảm giá cho dịch vụ, dịch vụ ưu tiên sửa chữa và cho mượn thiết bị sao lưu miễn phí trong thời gian sửa chữa (tùy thuộc vào cấp độ thành viên CPS của bạn).