CPS Canon
Thailand (EN | ไทย) Thailand

Canon Professional Services

Canon Professional Services (CPS) คือบริการพิเศษสำหรับสมาชิกที่เป็นช่างภาพอาชีพซึ่งใช้กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพในรุ่นระดับมืออาชีพของแคนนอน สมาชิกสามารถได้รับความพึงพอใจจากสิทธิประโยชน์อันหลากหลาย ได้แก่ ส่วนลดการใช้บริการ บริการซ่อมแบบเร่งด่วน และบริการให้ยืมอุปกรณ์สำรองระหว่างรอซ่อมได้ฟรี (รายละเอียดขึ้นอยู่กับประเภทการเป็นสมาชิกของท่าน)