Kính Ngắm Quang

Hiển Thị Hình Ảnh Ống Kính Không Có Thời Gian Trễ

Nhưng một lợi thế khác của máy ảnh DSLR là khung ngắm quang. Hình ảnh có được qua ống kính sẽ được hiển thị theo cơ chế quang học không có thời gian trễ, cho phép bạn chụp đối tượng một cách thành công vào bất kỳ lúc nào, ngay cả khi đối tượng đang di chuyển. Ngoài ra, hình ảnh tự nhiên giúp cho dễ nắm bắt khoảng cách từ đối tượng cũng như tính chiều hướng. Ngoài ra, khung ngắm quang học tiêu thụ rất ít điện. Số ảnh mà máy ảnh có khung ngắm quang học có thể chụp sau một lần sạc cao hơn nhiều so với máy ảnh có khung ngắm điện tử—một lợi ích khác của dạng đầu tiên. Đối với các khung ngắm có phạm vi bao phủ 100%, cũng có thể lập bố cục chính xác vì bạn có thể xem toàn bộ khu vực được bao phủ trong ảnh.

Phạm vi bao phủ 100%: 1D X II, 5D IV, 5DS, 5DS R, 7D II, 80D

Phạm vi bao phủ 98%: 6D II

Phạm vi bao phủ 95%: 77D, 800D, 750D, 200D, 3000D, 1500D, 1300D

Khung Ngắm Thông Minh

Tính năng Intelligent Viewfinder (Khung Ngắm Thông Minh) có một màn hình LCD trong suốt tích hợp, hiển thị các thông tin chụp khác nhau bên trên hình ảnh trong khung ngắm. Thông tin chẳng hạn như điểm AF, đường khung lưới, và cân bằng điện tử có thể được hiển thị để cải thiện trải nghiệm chụp ảnh của bạn.

EOS 80D / 77D / 800D / 750D đều được trang bị tính năng Intelligent Viewfinder, giúp hiển thị cân bằng điện tử, khung lưới, cũng như các biểu tượng chỉ báo chế độ khác nhau chẳng hạn như cho chế độ Chọn Vùng AF và chụp Chống Nhấp Nháy.

EOS-1D X Mark II / EOS 5D Mark IV / 5DS / 5DS R / 6D Mark II / 7D Mark II được trang bị tính năng Intelligent Viewfinder II, nó có thể hiển thị những thông tin chẳng hạn như chế độ chụp hiện tại, Cân Bằng Trắng, và Chế Độ Truyền Động.

Tương Thích Máy Ảnh