GPS

Ghi Thông Tin Định Vị Cho Ảnh Của Bạn

Đối với các máy ảnh EOS được tích hợp tính năng GPS, thông tin địa điểm có thể được gắn kèm vào dữ liệu Exif của ảnh tại thời điểm chụp ảnh. Bằng cách sử dụng chương trình phần mềm “MAP Utility” được bán kèm máy ảnh, có thể thêm ảnh lên bản đồ trên Google Map, đồng thời có thể sử dụng chức năng ghi nhật ký để kiểm tra thông tin chẳng hạn như tuyến đường đã đi.

Các Mẫu Máy Tương Thích: 1D X II, 5D IV, 6D II, 7D II

Màn hình thông tin GPS trên EOS

Màn hình Map Utility

Tương Thích Máy Ảnh