Dual Pixel CMOS AF

Đưa tính năng AF Live View ngang hàng với Chụp Qua Khung Ngắm

Với mỗi điểm ảnh gồm có hai điốt quang độc lập, hai ảnh với các pha khác nhau được ghi lại dùng các tín hiệu đã thu được từ cả điôt quang bên trái và bên phải. Dual Pixel CMOS AF sử dụng hai ảnh này để thực hiện AF phát hiện lệch pha. Điều này đạt được một tốc độ lấy nét tương đương với khi chụp dùng khung ngắm quang trong một khu vực bao phủ 80% hình ảnh dọc và 80% hình ảnh ngang trong khi chụp ảnh và quay video ở chế độ Live View.

Các Mẫu Máy Tương Thích: 1D X II, 5D IV, 6D II, 7D II, 80D, 77D, 800D, 200D, M6, M5, M100, M50, PowerShot G1 X Mark III

1: Tất cả các điểm ảnh đều gồm có hai điốt quang độc lập.

2: Nhận hình ảnh từ điốt quang bên trái trong tất cả điểm ảnh.

3: Cũng nhận hình ảnh từ điốt quang bên phải. Hai ảnh có các pha khác nhau được ghi lại từ các điốt quang trái và phải.

4: Xuất điện tích như một điểm ảnh trong khi chụp bằng cách kết hợp các tín hiệu từ hai điốt quang.

Tương Thích Máy Ảnh