ระบบประมวลผลภาพ DIGIC

ควบคุมการสร้างภาพและวิดีโอ

DIGIC คือสมองของระบบ EOS ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากขณะการสร้างภาพและทำการคำนวณที่สำคัญด้วยความเร็วสูงขณะถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่แก้ไขสีภาพ แก้ไขความคลาดเคลื่อน และการแสดงผลวิดีโอขณะถ่ายภาพ Live View แนวคิดเกี่ยวกับระบบประมวลผลภาพที่มีความเฉพาะในด้านการประมวลผลภาพจากกล้องเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ Canon ระบบประมวลผลภาพพัฒนาสำเร็จครั้งแรกในปี 1996 และนำมาใช้ครั้งแรกกับกล้อง DSLR ในปี 2000 เมื่อเปิดตัวกล้อง EOS D30 ระบบประมวลผลภาพเวอร์ชั่นล่าสุดคือ DIGIC 6 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับความก้าวหน้าของระบบ EOS

DIGIC 8: M50

Dual DIGIC 7: 6D II, 77D, 800D, 200D, M6, M5, M100

Dual DIGIC 6+: 1D X II

Dual DIGIC 6: 5DS, 5DS R, 7D II

DIGIC 6+: 5D IV

DIGIC 6: 80D, 750D, M10

DIGIC 4+: 3000D, 1500D, 1300D

กล้องเข้ากันได้