Điều Khoản Và Điều Kiện Về
Chế Độ Bảo Hành Giới Hạn

Cho Túi Xách Máy Ảnh Canon Dòng Redline

 • 1.Các điều khoản và điều kiện này áp dụng đối với các chế độ bảo hành có giới hạn (“Bảo hành giới hạn”) từ Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam (“Canon”) đối với sản phẩm túi xách máy ảnh Canon (mã số bắt đầu với RL) (“Sản phẩm”) được mua từ một đại lý ủy quyền của Canon tại Việt Nam, kèm theo thẻ bảo hành và chứng nhận mua hàng (Ví du như hoá đơn mua hàng).
 • 2.Bảo hành giới hạn bao gồm các lỗi do vật liệu và gia công trong việc sử dụng lắp ráp thông thường đối với Sản phẩm, tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Trừ khi có quy định khác, Bảo hành giới hạn chỉ có giá trị ở Việt Nam.
 • 3.Bảo hành giới hạn chỉ có giá trị cho người mua đầu tiên của Sản phẩm (“Người mua”) và không được chuyển nhượng.
 • 4.Trừ trường hợp có quy định khác, Bảo hành giới hạn có giá trị trong 60 tháng (5 năm) từ Ngày mua ("Thời hạn bảo hành").
 • 5.Các chứng nhận mua hàng không hợp lệ nếu nó đã bị tẩy xóa hoặc thay đổi.
 • 6. Phải đưa ra các chứng nhận mua hàng khi gửi sản phẩm đến Canon cho các dịch vụ Bảo hành giới hạn.
 • 7.Sản phẩm lỗi hoặc các bộ phận lỗi của sản phẩm thuộc chế độ Bảo hành giới hạn sẽ được sửa chữa hoặc thay thế (với sản phẩm hoặc các bộ phận được tân trang hoặc tương đương) miễn phí tùy thuộc theo quyết định của Canon. Bất kỳ chi phí bảo hiểm, xử lí, vận chuyển, giao hàng và chi phí phát sinh nào khác liên quan đến các dịch vụ của Sản phẩm và dịch vụ ngoài phạm vi chế độ Bảo hành giới hạn này sẽ do Người mua chịu.
 • 8.Tất cả các quyết định của Canon đối với các dịch vụ của Sản phẩm (bao gồm sửa chữa, thay thế hoặc các vấn đề liên quan đến lỗi của vật liệu hoặc gia công) sẽ mang tính quyết định và người mua đồng ý bị ràng buộc bởi những quyết định đó. Bất kỳ sản phẩm lỗi hoặc một phần sản phẩm lỗi nào đã được thay thế sẽ trở thành tài sản của Canon.
 • 9.Chế độ Bảo hành giới hạn không bao gồm:
  • (a)Mất hoặc hư hại cho Sản phẩm phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) sự lạm dụng, giả mạo thay đổi và tháo gỡ bởi bất kỳ người nào khác mà không phải là nhân viên được ủy quyền của Canon; (ii) sự cẩu thả và / hoặc sử dụng sai (kể cả tai nạn, bảo quản không đúng, tiếp xúc với độ ẩm, nhiệt độ quá mức, cát, bụi bẩn, ô nhiễm khác hoặc các điều kiện môi trường khác và không tuân thủ các biện pháp phòng tránh hoặc hướng dẫn vận hành đúng quy định trong hướng dẫn như lắp đặt không đúng cách); và / hoặc (iii) cháy, lũ lụt, sét đánh hoặc các thảm họa thiên nhiên khác.
  • (b)hoặc hư hại cho sản phẩm phát sinh hoặc liên quan đến các sự cố do gắn hoặc sử dụng các bộ phận và phụ kiện không được phép hoặc không được Canon đề nghị (bao gồm sửa lại, giả mạo, tái sử dụng bộ phận, phụ kiện hay bộ phận, phụ kiện không chính hãng của Canon). Trong những trường hợp này, Canon có quyền hủy bỏ chế độ Bảo hành giới hạn ngay lập tức.
  • (c)Các sản phẩm không phải của Canon và bất kỳ thiết bị bên ngoài khác được gắn với sản phẩm.
 • 10.Trong phạm vi pháp luật địa phương cho phép, các biện pháp khắc phục trong chế độ Bảo hành giới hạn là duy nhất và độc quyền của Người mua. Canon sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt hoặc tất yếu (bao gồm cả mất lợi ích dự kiến hoặc lợi nhuận) cho dù có dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc các lý do khác, liên quan đến hoặc phát sinh từ Sản phẩm.
 • 11. Không áp dụng bảo hành sản phẩm, cho dù trong trường hợp có chất lượng đạt yêu cầu hoặc có thể bán hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể nào nếu đã hết Thời hạn bảo hành. Không có bảo đảm nào khác (rõ ràng hay ngụ ý) hoặc bảo lãnh của bất kỳ bên nào khác đối với Sản phẩm sẽ có giá trị ràng buộc Canon.
 • 12.Những điều khoản và điều kiện về chế độ Bảo hành giới hạn sẽ được điều chỉnh và bị chi phối bởi luật pháp của Việt Nam.

Extracted from Canon Vietnam